Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık Krizi: Üretimde Alarm Zilleri Çalıyor!

Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık Krizi: Üretimde Alarm Zilleri Çalıyor!
2023 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında yaşanan dramatik düşüş, tarım ve hayvancılık politikalarının geleceğini tehdit ediyor. Detaylar bu haberde!

Türkiye, tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi bir krizle karşı karşıya. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılı hayvancılık üretim istatistikleri, üretimdeki alarm zillerinin çaldığını gözler önüne seriyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında yaşanan önemli düşüşler, ülkenin gıda güvenliği ve kırsal kalkınma üzerinde derin etkiler bırakıyor.

Büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş yüzde 2,6 olarak kaydedilirken, sayı 16 milyon 583 bine geriledi. Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bine düştü. Bu düşüş trendi, 2020 yılından bu yana devam eden bir sorunun işareti. 2020'den itibaren büyükbaş hayvan sayısında yaşanan yüzde 8,7'lik azalma, sektördeki krizin boyutunu açıkça ortaya koyuyor.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, kırmızı et üretiminde de ciddi bir azalma bekleniyor. 2023 yılı için kırmızı et üretiminin 1,9 milyon ton olması ve 2022'ye göre yüzde 16 azalması öngörülüyor. Bu azalmanın 2024 yılında da devam ederek, üretimin 1 milyon 827 tona gerilemesi bekleniyor.

Bakanlık, et ithalatını sonlandırma hedefine rağmen, üretimdeki azalmaya çözüm olarak yine ithalata yönelik adımlar atıyor. Et ve Süt Kurumu, 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithalatı planlıyor ve bu ithalatı tamamen kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

Bal üretimi de yüzde 2,9'luk bir azalışla 114 bin 886 tona düştü. Tohum kutusu açılımı ve yaş ipek kozası üretiminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 14,1'lik artış ve azalışlar yaşandı. Bu veriler, tarım ve hayvancılık sektörünün çok yönlü bir krizle mücadele ettiğini gösteriyor.

Krizin etkileri, sadece üretim rakamlarında değil, aynı zamanda ülke ekonomisi, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma üzerinde de hissediliyor. Tarım ve hayvancılık sektöründeki bu durum, hükümetin ve ilgili kurumların acil müdahalesini gerektiriyor. Özellikle sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarının geliştirilmesi, sektördeki krizin üstesinden gelinmesinde kritik önem taşıyor.

Bu veriler, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların üstesinden gelmek için kapsamlı ve etkili stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Sektördeki krizin çözümü için atılacak adımlar, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de gıda güvenliğini ve kırsal kalkınmasını doğrudan etkileyecek.